info
visie

BVBA Daenekindt Bert staat voor hedendaagse tuinarchitectuur en -aanleg. Als tuin- en landschapsarchitect is Bert Daenekindt al meer dan tien jaar op zelfstandige basis werkzaam. In 2002 werd de zaak omgevormd tot een vennootschap. Vele realisaties situeren zich in West-Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten, tot zelfs in Wallonië en Noord-Frankrijk. Tweetaligheid is één van onze troeven.

Bij het ontwerpen van een tuin wordt er als volgt te werk gegaan. De tuinarchitect gaat eerst bij de klanten langs om te luisteren naar hun dromen en verlangens omtrent de toekomstige tuin. Hij bekijkt ook de stijl van de woning, de ligging ervan, bestaande elementen, enz. Na opmeting van het terrein, wordt een voorontwerpl gemaakt en wordt er voor de eerste keer over mogelijke materialen gesproken. Na goedkeuring van het voorontwerp wordt een prijsraming opgemaakt en worden alle gegevens in verschillende plannen uitgewerkt: een matenplan, een beplantingsplan enz. De klanten kunnen er eventueel voor opteren om met dit plannenpakket zelf hun tuin aan te leggen. De meeste mensen willen echter dat de tuinarchitect alles op zich neemt; dus ook de volledige uitvoering van het ontwerp. Dit totaalpakket aanbieden is eigenlijk Berts specialiteit. Naast het ontwerp en de groenaanleg van de tuin, samen met zijn gemotiveerd personeel, coördineert hij ook alles wat erbij komt kijken... De mensen moeten dus niet de grondwerker, de aannemers voor de stenen en/of houten terrassen, de elektricien, de zwembadbouwer zelf contacteren. De tuinarchitect neemt dit alles op zich en zorgt ervoor dat iedereen er op tijd is, zodat de werken elkaar snel opvolgen en de klanten maar met één persoon, de tuinarchitect dus, moet overleggen. Bert werkt nu al enkele jaren samen met dezelfde onderaannemers. Indien de klant echter zelf onderaannemers kent, kan er natuurlijk ook met hen samengewerkt worden.

Hoe er tewerk wordt gegaan wordt goed besproken tijdens voorafgaande gesprekken. Het is immers Berts bedoeling om de wensen van de klanten zo goed mogelijk te verwezenlijken. Zodoende zijn immers niet alleen de klanten tevreden met hun nieuwe tuin, maar heeft ook de tuinarchitect de voldoening dat hij zijn ontwerp niet alleen op papier maar ook in de realiteit heeft kunnen creëren.
RUE DU PLAVITOUT 135B - 7700 moeskroen - +32(0)475 844 894 - INFO@TUINENDAENEKINDT.BE
VACATURES: tuinier en tuinaanlegger